Polsk kurser

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kursusmuligheder, som vi tilbyder indenfor undervisning i polsk, og finde lige netop det kursus, der passer dig eller din virksomhed. Vi skræddersyer naturligvis undervisningen efter dine behov.

Mulighederne er mange, og vi står parat til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte os. Send os en besked via kontaktformularen til højre og vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer. Eller ring direkte til os på telefon 8675 5211.

Konversationstræning i polsk

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i polsk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt evt. at give større baggrundsviden om bl.a kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug vil kunne inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

MÅLGRUPPE
Personer, med såvel større som mindre forudgående kendskab til polsk, som skal arbejde i eller vil komme i kontakt med Polen, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på polsk.

INDHOLD
Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette kursus i polsk lærer deltagerne at forstå og udtale polske ord og sætninger, at samtale på polsk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagliglivet og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og evt. samtale om Polen. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt polsk, kan dette også arrangeres.

Polsk forretningssprog

FORMÅL 
At give deltageren større sikkerhed i almindelige forretningsudtryk på polsk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og evt. kulturelle forhold.

MÅLGRUPPE 
Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed,og som ikke ønsker, at der går vigtige nuancer tabt – eller at der opstår situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

INDHOLD
Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug vil kunne indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Polsk teknisk sprog

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på polsk. At indøve det fornødne ordforråd, der bringer deltageren i stand til at kommunikere med andre, f.eks. om tekniske opgaver.

MÅLGRUPPE
Personer, med kendskab til polsk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

INDHOLD
Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug vil efter nærmere aftale kunne indgå i undervisningen.

Telefonkursus

At gøre deltageren i stand til, på en sikker og professionel måde, at føre en samtale på polsk over telefonen.

MÅLGRUPPE
Personer, som regelmæssigt vil komme i kontakt med polsk talende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, f.eks. medarbejdere i en reception/omstilling.

INDHOLD
Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Polsk sekretærkursus

At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med polsk talende kontakter/kunder/gæster.

MÅLGRUPPE
Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver, og som allerede har et godt kendskab til det polske sprog.

INDHOLD
Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Evt. rollespil, der er relavante for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt polsk

At forbedre deltagerens sproglige niveau i polsk, med hovedvægten lagt på forretningskorrespondance.

MÅLGRUPPE
Personer, som varetager skriftlige opgaver på polsk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer

INDHOLD
Gennemgang og opstilling af forskellige polske gloser og udtryksformer samt generel polsk retskrivning, herunder desuden forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt hvordan man skriftligt svarer på sådanne.

1-2-3 dages polsk kursus

At træne møde- og præsentationsteknik samt polsk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

MÅLGRUPPE
Personer, der inden for kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på polsk.

INDHOLD
Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens sprogkundskaber i polsk i forbindelse med det forestående møde eller den forestående præsentation.

Super intensivt polsk kursus

At spare tid og gennem super intensiv undervisning at gøre deltageren i stand til at klare sig på polsk på et højere niveau. Typisk fem hele dages varighed.

MÅLGRUPPE
Personer, som ønsker at forbedre deres kundskaber i det polske sprog en fart.

INDHOLD
Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på polsk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på polsk

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på polsk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

MÅLGRUPPE
Personer, der i forbindelse med f.eks. møder eller konferencer, ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller idéer på polsk.

"Brush-up" kursus i polsk

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer

MÅLGRUPPE
Personer, med et vist kendskab til polsk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående sprogkundskaber f.eks. med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

INDHOLD
Samtaletræning, aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug vil – i mindre omfang og efter nærmere aftale, kunne indgå i undervisningen.

Intensivt grundkursus i polsk

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på polsk, samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Hvis ønsket kan undervisningen kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning.

MÅLGRUPPE
Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt polsk hurtigt og effektivt. F.eks. som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

INDHOLD
Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende ordforråd indenfor polsk og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på polsk.

"Dinner conversation"

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på polsk ud over den faglige kommunikation

MÅLGRUPPE
Personer, der har en vis sikkerhed i deres fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhæng på polsk.

INDHOLD
Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Hvilke sprogfærdigheder har DU brug for?

SprogGruppen sætter en ære i den personlige kontakt og skræddersyer kurser efter lige netop dine ønsker og behov.

Tøv ikke med at kontakte os – vi står klar til at hjælpe og deler gerne ud af vores mange års erfaring, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige løsning til dig og din virksomhed.