Italiensk Kurser

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kursusmuligheder, som vi tilbyder indenfor italienskundervisning, og finde lige netop det kursus, der passer dig eller din virksomhed. Vi skræddersyer naturligvis undervisningen efter dine behov.

Mulighederne er mange, og vi står parat til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte os. Send os en besked via kontaktformularen til højre og vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer. Eller ring direkte til os på telefon 8675 5211.

Konversationstræning i italiensk

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i italiensk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt evt. at give større baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug vil kunne inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

MÅLGRUPPE
Personer, med såvel større som mindre forudgående kendskab til italiensk, og som skal arbejde i eller vil komme i kontakt med Italien, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på italiensk.

INDHOLD
Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette italiensk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale italienske ord og sætninger, at samtale på italiensk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagliglivet og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og evt. samtale om relevante italiensktalende lande. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt italiensk, kan dette også arrangeres.

Italiensk forretningssprog

FORMÅL 
At give deltageren større sikkerhed i almindelige italienske forretningsudtryk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og evt. kulturelle forhold.

MÅLGRUPPE 
Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed,og som ikke ønsker, at der går vigtige nuancer tabt – eller at der opstår situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

INDHOLD
Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug vil kunne indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Italiensk teknisk sprog

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på italiensk. At indøve det fornødne ordforråd, der bringer deltageren i stand til at kommunikere med andre, f.eks. om tekniske opgaver.

MÅLGRUPPE
Personer, med kendskab til italiensk, og som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

INDHOLD
Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug vil efter nærmere aftale kunne indgå i undervisningen.

Telefonkursus

At gøre deltageren i stand til, på en sikker og professionel måde, at føre en samtale på italiensk over telefonen.

MÅLGRUPPE
Personer, som regelmæssigt vil komme i kontakt med italiensktalende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, f.eks. medarbejdere i en reception/omstilling.

INDHOLD
Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Italiensk sekretærkursus

At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med italiensktalende kontakter/kunder/gæster.

MÅLGRUPPE
Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver, og som allerede har et godt kendskab til det italienske sprog.

INDHOLD
Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Evt. rollespil, der er relavante for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt italiensk

At forbedre deltagerens sproglige niveau i italiensk, med hovedvægten lagt på forretningskorrespondance.

MÅLGRUPPE
Personer, som varetager skriftlige opgaver på italiensk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer

INDHOLD
Gennemgang og opstilling af forskellige italienske gloser og udtryksformer samt generel italiensk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt, hvordan man skriftligt svarer på sådanne.

1-2-3 dages italiensk kursus

At træne møde- og præsentationsteknik samt italiensk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

MÅLGRUPPE
Personer, der inden for kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på italiensk.

INDHOLD
Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens italienske sprogkundskaber i forbindelse med det forestående møde eller den forestående præsentation.

Super intensivt italiensk kursus

At spare tid og gennem super intensiv undervisning, at gøre deltageren i stand til at klare sig på italiensk på et højere niveau. Typisk fem hele dages varighed.

MÅLGRUPPE
Personer, som ønsker at forbedre deres italienskkundskaber i en fart.

INDHOLD
Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på italiensk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på italiensk

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på italiensk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

MÅLGRUPPE
Personer, der i forbindelse med f.eks. møder eller konferencer, ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller idéer på italiensk.

"Brush-up" kursus i italiensk

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer

MÅLGRUPPE
Personer, med et vist kendskab til italiensk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående italienskkundskaber f.eks. med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

INDHOLD
Samtaletræning, aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug vil – i mindre omfang og efter nærmere aftale, kunne indgå i undervisningen.

Intensivt italiensk grundkursus

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på italiensk, samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Hvis ønsket kan undervisningen kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning.

MÅLGRUPPE
Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt italiensk hurtigt og effektivt. F.eks. som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

INDHOLD
Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende italiensk ordforråd og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på italiensk.

"Dinner conversation"

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på italiensk ud over den faglige kommunikation

MÅLGRUPPE
Personer, der har en vis sikkerhed i deres italienske fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhæng på italiensk.

INDHOLD
Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Hvilke sprogfærdigheder har DU brug for?

SprogGruppen sætter en ære i den personlige kontakt og skræddersyer kurser efter lige netop dine ønsker og behov.

Tøv ikke med at kontakte os – vi står klar til at hjælpe og deler gerne ud af vores mange års erfaring, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige løsning til dig og din virksomhed.