Danish for Foreigners - Dansk for udlændinge

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kursusmuligheder, som vi tilbyder indenfor danskundervisning, og finde lige netop det kursus, der passer dig eller din virksomhed. Vi skræddersyer naturligvis undervisningen efter dine behov og underviser på alle niveauer.

Mulighederne er mange, og vi står parat til at hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte os. Send os en besked via kontaktformularen til højre og vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer. Eller ring direkte til os på telefon 8675 5211.

Danish Beginners’ Course –
Dansk begynderkursus

To give the participants the ability to understand and speak everyday Danish. If needed, to combine the general Danish tuition with the company-related use of the language.

På dette dansk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale danske ord og sætninger, at forstå og føre lettere samtale på dansk samt opbygge et godt kendskab til bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Hvis ønsket kan undervisningen kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning.

TARGET GROUP
Persons with a foreign background working in Denmark who need to be able to communicate in Danish at work as well as in everyday life.

Kurset henvender sig til personer med intet eller et meget begrænset kendskab til dansk, som skal arbejde og kunne begå sig i Danmark.

Konversationstræning i dansk

FORMÅL
At styrke og udvikle deltagernes sproglige færdigheder i dansk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt evt. at give større baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug vil kunne inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

MÅLGRUPPE
Personer, med såvel større som mindre forudgående kendskab til dansk, som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på dansk.

INDHOLD
Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. Deltagerne får samtidig indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdagen og forretningslivet. Aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og samtale. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt dansk, og hvordan man formulerer sig tydeligt på skrift, kan dette også arrangeres.

Skriftligt dansk

At forbedre deltagerens skriftlige dansk med hovedvægt på dansk forretningskorrespondance samt forbedre deltagerens sproglige niveau generelt.

MÅLGRUPPE
Personer, som varetager eller står foran at skulle varetage skriftlige opgaver på dansk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

INDHOLD
Gennemgang af gloser og udtryksformer samt generel dansk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt, hvordan man skriftligt svarer på sådanne.

Super intensivt dansk

At spare tid og gennem super intensiv undervisning, at gøre deltageren i stand til at klare sig på dansk på et højere niveau. Typisk fem hele dages varighed.

MÅLGRUPPE
Personer, som ønsker at forbedre deres danskkundskaber i en fart.

INDHOLD
Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på dansk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Dansk forretningssprog

At give deltageren større sikkerhed i almindelige danske forretningsudtryk ved bl.a. telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og evt. kulturelle forhold.

MÅLGRUPPE
Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed, og som ikke ønsker, at der går vigtige nuancer tabt – eller at der opstår situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart. 

INDHOLD
Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug vil kunne indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Dansk teknisk sprog

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på dansk. At indøve det fornødne ordforråd, der bringer deltageren i stand til at kommunikere med andre om f.eks. tekniske opgaver.

MÅLGRUPPE
Personer, med kendskab til dansk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

INDHOLD
Kurset baseres på et grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug vil efter nærmere aftale kunne indgå i undervisningen.

"Brush-up" kursus i dansk

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer

MÅLGRUPPE
Personer, med et vist kendskab til dansk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående danskkundskaber f.eks. med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

INDHOLD
Samtaletræning, aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug vil – i mindre omfang og efter nærmere aftale, kunne indgå i undervisningen.

1-2-3 dages kursus i dansk

At træne møde- og præsentationsteknik samt forhandlingssprog på dansk med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

MÅLGRUPPE
Personer, med et vist niveau i dansk, der inden for kort tid skal til et vigtigt møde eller stor repræsentation på dansk, og som ønsker at opnå en større sikkerhed i det danske sprog i forhold til at præsentere og formidle emner, resultater eller idéer.

INDHOLD
Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om, at styrke deltagerens formidlingsevne og gennemslagskraft på dansk med henblik på det forestående møde eller præsentation.

Hvilke sprogfærdigheder har DU brug for?

SprogGruppen sætter en ære i den personlige kontakt og skræddersyer kurser efter lige netop dine ønsker og behov.

Tøv ikke med at kontakte os – vi står klar til at hjælpe og deler gerne ud af vores mange års erfaring, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige løsning til dig og din virksomhed.